Služby

Služby z oblasti vizuálního stylu jsou podle rozsahu rozděleny do balíčků. Každá spolupráce vychází z vyplnění dotazníku a 30minutové úvodní schůzky.

Aktuálně k 1. 12. 2023 jsou všechny termíny do konce ledna 2024 plné a prostor pro nové klienty mám od února 2024. Pokud chcete, abych se vašemu projektu věnovala před tímto datem, je cena vybrané služby navýšena o expres příplatek ve výši 50 % ceny balíčku nebo hodinové sazby.

Logo

Grafický návrh loga vycházející z podkladů ze vstupního dotazníku a úvodní schůzky. Prvním výstupem jsou minimálně tři různé varianty/koncepty, které společně projdeme na revizní schůzce. Poté do návrhů zapracuji vaše připomínky a představím další verze, celkem se mohou opakovat až tři kola revizí. Ve finální verzi získáte výstupy loga ve všech potřebných formátech, rozlišeních a barevných profilech pro tiskové potřeby i veškeré online použití. Samostatné logo vytvářím jen pokud už máte kvalitně zpracovaný vizuální styl, na který mohu navázat.

Cena: 18 000 Kč

Celý proces od úvodní schůzky po předání všech výstupů trvá 5 až 8 týdnů.

Vizuální styl 

Grafický návrh vizuálního stylu vaší značky. Z podkladů získaných z dotazníku a úvodní schůzky vytvořím dvě až tři vhodné barevné palety a stejně tak i kombinace písem pro váš brand, nedílnou součástí je i originální doplňkový grafický prvek. Na další schůzce návrhy projdeme a vaše poznámky a připomínky následně zapracuji, takto se opakují až tři revize do poslední společné schůzky a představení finální verze. Výstupem je pdf s vizuálním stylem, kde najdete moodboard, brandboard s konkrétními názvy vybraných písem a stejně tak i kódy barev a dále zjednodušené použití na web a případně na sociální sítě. Samozřejmostí jsou i exporty grafického prvku ve všech potřebných formátech.

Cena: 19 000 Kč

Celý proces od úvodní schůzky po předání všech výstupů trvá 4 až 6 týdnů.

Logo a vizuální styl

Zvýhodněná varianta grafického návrhu celkového vizuálního stylu a loga jak je uvedeno výše. Výstupem je navíc také jednoduchý grafický manuál, který obsahuje:

Logo – základní a doplňkové provedení, ochranná zóna, rozměrová řada

Barevnost – kódy všech brandových barev, základní, doplňkové, inverzní a černobílé provedení loga

Typografie – hlavní a doplňkové brandové písmo a vybrané řezy

Cena: 35 000 Kč

Celý proces od úvodní schůzky po předání všech výstupů trvá 9 až 11 týdnů.

Konzultace

Konzultace je rozdělena do dvou částí. Během první projdeme vaše logo a vizuální styl, případně vaše nápady, jak si je vytvořit. Na základě vyplněného dotazníku probereme vhodný výběr barev a fontů pro vaši značku i cesty, jak pojmout samotné logo.

Maximálně do týdne proběhne druhá část, kde vám ukážu konkrétní možnosti a kombinace barev a písem, případně možnosti grafického prvku nebo loga, které si v týdnu připravím, aby byla konzultace co nejefektivnější. Z obou částí konzultace  získáte nahrávku, ke které se budete moci kdykoliv vrátit.

Cena: 7 500 Kč

Po úvodní schůzce a odsouhlasení náplně spolupráce, harmonogramu a konečné ceny je vystavena faktura na 30 až 50 % celkové ceny, po jejím uhrazení se vašemu projektu začnu věnovat. Zbývající částka pak může být v případě zájmu rozdělena na další dvě platby.

Všechny ostatní grafické práce jsou oceněny hodinovou sazbou 1 600 Kč.