Služby

Služby z oblasti vizuálního stylu jsou podle rozsahu rozděleny do balíčků. Každá spolupráce vychází z vyplnění dotazníku a 30 minutové úvodní schůzky.

Aktuálně k 6. 5. 2022 jsou všechny termíny do konce srpna 2022 plné a prostor pro nové klienty mám od září 2022. Pokud chcete, abych se vašemu projektu věnovala před tímto datem, je cena vybrané služby navýšena o expres příplatek ve výši 50 % ceny balíčku.

Logo

Grafický návrh loga vycházející z podkladů ze vstupního dotazníku a úvodní schůzky. Prvním výstupem jsou minimálně tři různé varianty, které společně projdeme na revizní schůzce. Poté do návrhů zapracuji vaše připomínky a představím další verze. Ve finální verzi získáte výstupy loga ve všech potřebných formátech, rozlišeních a barevných profilech pro tiskové potřeby i veškeré online použití. Samostatné logo vytvářím jen pokud už máte kvalitně zpracovaný vizuální styl, na který mohu navázat.

Cena: 16 500 Kč

Celý proces od úvodní schůzky po předání všech výstupů trvá 5 až 8 týdnů.

Vizuální styl 

Grafický návrh vizuálního stylu vaší značky. Z podkladů získaných z dotazníku a úvodní schůzky vytvořím jednu až dvě vhodné barevné palety a stejně tak i kombinace písem pro váš brand. Na další schůzce návrhy projdeme a vaše poznámky a připomínky následně zapracuji do finální verze. Výstupem je pdf s vizuálním stylem, kde najdete moodboard, brandboard s konkrétními názvy vybraných písem a stejně tak i kódy barev a dále zjednodušené použití na web a případně na sociální sítě.

Cena: 16 500 Kč

Celý proces od úvodní schůzky po předání všech výstupů trvá 4 až 6 týdnů.

Logo a vizuální styl

Zvýhodněná varianta grafického návrhu celkového vizuálního stylu a loga včetně doplňkového grafického prvku. Výstupem je navíc také jednoduchý grafický manuál.

Cena: 31 500 Kč

Celý proces od úvodní schůzky po předání všech výstupů trvá 9 až 11 týdnů.

Konzultace

Během 90 minutové online konzultace projdeme vaše logo a vizuální styl, případně vaše nápady, jak si je vytvořit. Na základě vyplněného dotazníku probereme vhodný výběr barev a fontů pro vaši značku i cesty, jak pojmout samotné logo. Ukážu vám konkrétní možnosti a kombinace. Ze schůzky získáte nahrávku, ke které se budete moci kdykoliv vrátit.

Cena: 7 500 Kč

Po úvodní schůzce a odsouhlasení náplně spolupráce, harmonogramu a konečné ceny je vystavena faktura na 30 až 50 % celkové ceny, po jejím uhrazení se vašemu projektu začnu věnovat. Zbývající částka pak může být v případě zájmu rozdělena na další dvě platby.

Všechny ostatní grafické práce jsou oceněny hodinovou sazbou 1 600 Kč.